Közlemény

NMHH döntés – Jogsértő szerződési feltételeket tartalmaznak a Magyar Telekom Nyrt. FLIP általános szerződési feltételei.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala megállapította, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 2017. május 16., a 2017. május 29. és 2017. július 01. napján hatályba lépett FLIP Általános szerződési feltételei a szolgáltatás nyújtás szüneteltetésére, a szolgáltatás igénybevételének korlátozására, a hibaelhatároló eljárás költségeinek megfizetésére, az áthelyezési igények teljesítésére, az előfizetői szerződések díjtartozás esettén történő felmondására, valamint a hívásrészletezőért fizetendő ellenérték felszámítására vonatkozó pontjai az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokba ütköző szerződési feltételeket tartalmaznak.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala megállapította, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 2017. augusztus 01. napján hatályba lépett FLIP Általános szerződési feltételei az áthelyezési igények teljesítésére vonatkozó pontjai az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokba ütköző szerződési feltételeket tartalmaznak.

A jogsértő szerződési feltételek lehetővé teszik a Szolgáltató számára, hogy

  • az ügyfélszolgálat igénybevételével kapcsolatos kötelezettség megszegése, illetve az ügyfélszolgálat indokolatlan igénybevétele esetén jogtalanul szüneteltesse a szolgáltatás nyújtását;
  • a hibaelhatároló eljárás költségeit megtérítését – a jogszabályban meghatározott eseteken túl – jogtalanul követelje az előfizetőktől;
  • az áthelyezésre vonatkozó igényeket a jogszabályban meghatározott határidőn túl teljesítse;
  • díjtartozás esetén az előfizetői szerződéseket a jogszabályban meghatározott határidőktől eltérően rövidebb határidővel, jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítések nélkül mondja fel;
  • az egyéni előfizetők részére havonta az első hívásrészletezőért is jogtalanul díjat számítson fel;
  • a szolgáltatás korlátozása esetén – a jogszabályban meghatározottaktól eltérően – a szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentése helyett a szolgáltatás teljes elérhetetlenségét.

A feltárt jogsértések miatt a Hatóság a Szolgáltatót az általános szerződési feltételek módosítására, a szolgáltatásnyújtás jogtalan szüneteltetésének, a szolgáltatás igénybevételének jogtalan korlátozásának, a jogtalanul felszámított hibaelhatároló eljárási költségek, teljesített áthelyezési igények, felmondott előfizetői szerződések, felszámított hívásrészletezőért fizetendő ellenérték felderítése és a jogszerű állapot visszaállítása érdekében intézkedési terv készítésére, valamint jelen közlemény közzétételére kötelezte.

Széchenyi 2020 infoblokk